Eltrip-45av -määrävälien merkintään

Eltrip-45av -mittari sisältää 5 itsenäistä matkalaskinta, tarkan ajonopeuden sekä määrävälien merkinnän. Mittariin on mahdollista ohjelmoida määräväli minkä välein mittari antaa merkin, esimerkiksi aurausviittojen paikoiksi. Mittari laskee myös annettujen merkkien määrän.